Geloof en een hoop zonne-panelen

Overzicht

Samenvatting

Geloof en een hoop zonnepanelen van Kees Posthumus is een praktisch boek om je eigen leven én je kerk te verduurzamen. Overal in Nederlandse kerken zijn mensen op zoek naar een meer duurzame manier van leven. Want wie gelooft in een scheppende God, wil voor de prachtige schepping zorgen en deze bewaren als een kostbaar geschenk voor volgende generaties, ter ere van de Schepper. De weg naar een duurzame wereld vraagt om een lange adem, om theologie en inspiratie, en om navolgbare voorbeelden. In dit boek vind je het allemaal, in de vorm van reportages en interviews, recepten en verhalen, gebeden en praktische tips. Met illustraties van Martijn Cornelissen.

Scheppingstheologie

De schepping is een rode draad in het boek. Daarmee maakt de schrijver duidelijk dat de groene kerk niet slechts voorkomt uit de wereldse milieubeweging. Er zijn veel bondgenoten als het gaat over Bijbelse rentmeesterschap. Zie hiervoor de lijst met aanbevolen organisaties (blz. 167v).

De Rooms-Katholieke geeft in het pauselijk document Laudato Si een theologische richting om na te denken over duurzaamheid en de klimaatcrisis. Weerman Reinier van den Berg laat zien dat je vanuit de naastenliefde kunt kijken naar de schepping. De mens heeft wat hem betreft een belangrijke taak om zorg te dragen voor de schepping. Trees van Montfoort heeft een belangrijk boek geschreven over Groene Theologie. Kerken en milieubewegingen hebben elkaar nodig. Het gaat niet alleen over (maakbare) duurzame oplossingen, maar ook over waarden en de dieper liggende oorzaken van de klimaatcrisis.

Glorie aan God. Je kunt het zingen, maar de om met Jacobus te zeggen: je kunt het ook doen. Dit boek geeft inzicht hoe theologische visies handen en voeten krijgen in de praktijk van alledag.

Liturgie

Dit boek bevat vele liturgische handreikingen om de scheppingstheologie onder woorden te brengen. Zo vindt je verschillende verhalen / gedichten / liederen / gebeden over Gods schepping. Zowel in vorm als taal toegankelijk voor een breed publiek. Daarbij is rekening gehouden dat alle zintuigen kunnen worden aangesproken. Er worden symbolen en rituelen aangereikt om het thema Groene Kerk onder de aandacht te brengen.

Praktijk

De kracht van dit boek zit wat mij betreft in de vele praktische voorbeelden. Daarvoor beperkt de schrijver zich niet tot een bepaald kerk-type. Groene kerken zijn overal: Protestantse kerken, Rooms-Katholieke parochies, Leger des heils, Doopsgezinde gemeenten, Vrijgemaakte en Christelijke Gereformeerde kerken en uiteraard evangelische gemeenten. De voorbeelden gaan natuurlijk over zonnepanelen en duurzaamheid, maar ook kerktuinen en het voorkomen van voedselverspilling.

In het boek lees je zelfs over een Groene Sjoel (Jodendom) en een Groene Moskee (Islam).

De praktijkverhalen lijken soms qua uitvoering wel op elkaar. Niet alweer zonnepanelen dacht ik wel eens. Toch is elk verhaal uniek. Het is leerzaam om te ontdekken hoe de verschillende geloofsgemeenschappen met het thema aan de slag zijn gegaan. Hoe je weerstanden kunt ombuigen tot een positieve ontwikkeling. Hoe belangrijk volharding is. Het plaatsen van een bordje ‘Groene Kerk’ is relatief eenvoudig, maar hoe houdt je gemeenteleden betrokken? Ook daarover gaat dit boek!

Lekker

Wil je met anderen eens napraten over dit boek? De schrijver zou zeggen “doe dat aan de eettafel”. Het boek geeft een aantal recepten voor een heerlijke ‘groene’ maaltijd. Van een woestijnsoep tot een dessert van Meringues.

Links

Verder lezen

Boek

gospel.nl

Bezoek mijn shop-in-shop.

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.